رصد

میزان محبوبیت و فریبکاری ترامپ چقدر است؟
تازه ترین نظرسنجی پاسخ می دهد

میزان محبوبیت و فریبکاری ترامپ چقدر است؟

وقتی«نوروز» بهشت تنبل ها نبود!
آیا تعطیلات طولانی، سنتی نوروزی است؟

وقتی«نوروز» بهشت تنبل ها نبود!

رصد چهره‌ها
لطف الله فروزنده:

جریان‌اصلاحات‌یک‌جریان‌بدلی و رحم‌اجاره ای‌است

جریان‌اصلاحات‌یک‌جریان‌بدلی و رحم‌اجاره ای‌است
جریان اصلاحات یک جریان بدلی و رحم اجاره ای است. مبانی ندارند و چون مبانی ندارند دچار تشتت هستند این امر البته مربوط به امروز نیست ...
محمد جواد حجتی کرمانی:

به هاشمی گفتم احمدی نژاد انتقام خدا از شماست

به هاشمی گفتم احمدی نژاد انتقام خدا از شماست
دو سه ماه بعد از انتخاب آقای احمدی‌نژاد که خیلی ما را ناراحت کرد، به منزل آقای هاشمی رفتم. وقتی وارد شدم بی‌اختیار شروع به گریه کردم...