رصد

بروکینگز: خواسته های پمپئو آرزوهای ترامپ است
رویاپردازی است که جمهوری اسلامی بعد از 40 سال در اوج قدرت، تسلیم شود

بروکینگز: خواسته های پمپئو آرزوهای ترامپ است

دست رد اسد به طرح روس ها
بلومبرگ: اسد پیشنهاد مسکو درباره کاهش اختیاراتش را نپذیرفت

دست رد اسد به طرح روس ها

نخست وزیر ناشناخته
بن بست سیاسی در ایتالیا سرانجام پایان یافت

نخست وزیر ناشناخته