رصد

دستپخت جدید آنکارا در شام
مخالفان بشار اسد با حمایت ترکیه "ارتش ملی" تشکیل می دهند

دستپخت جدید آنکارا در شام

استراتژی دوگانه طالبان
ازمذاکره با آمریکا و ازبکستان تا جنگ با دولت افغانستان

استراتژی دوگانه طالبان