چرخه مخرب اقتصاد ایران (از دیدگاه چگونگی تامین و مصرف مخارج دولت)

چرخه مخرب اقتصاد ایران (از دیدگاه چگونگی تامین و مصرف مخارج دولت)

خواستگاری از دختر مردم در خیابون و پاسخ های جالب مردم

خواستگاری از دختر مردم در خیابون و پاسخ های جالب مردم

اینفوگرافیک| زمانی که #تلگرام فیلتر بود

اینفوگرافیک| زمانی که #تلگرام فیلتر بود

کدام نمایندگان خود را موظف به برقراری ارتباط دوسویه با شهروندان در رسانه های اجتماعی آنلاین دیده اند؟ /نماسنج

کدام نمایندگان خود را موظف به برقراری ارتباط دوسویه با شهروندان در رسانه های اجتماعی آنلاین دیده اند؟ /نماسنج

انتقاد آیت‌الله شب‌زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان به اظهارات روحانی : معلوم است در حوزه درست درس نخوانده‌اید!

انتقاد آیت‌الله شب‌زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان به اظهارات روحانی : معلوم است در حوزه درست درس نخوانده‌اید!

نیویورک تایمز و مجمع تشخیص از اتاق عملیات اغتشاشات در اربیل و هرات خبر دادند

نیویورک تایمز و مجمع تشخیص از اتاق عملیات اغتشاشات در اربیل و هرات خبر دادند

احمد میدری معاون وزیر کار دلیل اصلی اغتشاشات را توضیح داد: هر وقت فضا باز می‌شود، جامعه به سمت آشوب می‌رود

احمد میدری معاون وزیر کار دلیل اصلی اغتشاشات را توضیح داد: هر وقت فضا باز می‌شود، جامعه به سمت آشوب می‌رود

بی‌شناسنامه‌بودن درد بزرگی‌ست

بی‌شناسنامه‌بودن درد بزرگی‌ست

بی‌شناسنامه‌‌ها مدرسه نمی‌روند ولی مدرسه‌ای در زاهدان ۳۶۰ بی‌شناسنامه را درس می‌دهد. برای آن‌ها صدای زنگ و لباس مدرسه بزرگ‌ترین آرزو است
وصیت نامه هاشمی کجاست؟!

وصیت نامه هاشمی کجاست؟!

ناامیدی_همگانی

ناامیدی_همگانی

  • ۷