کاریکاتور

کاریکاتور

فیلم/ کفاشی که کفش‌های کارکرده را برای مستمندان تعمیر می‌کند

فیلم/ کفاشی که کفش‌های کارکرده را برای مستمندان تعمیر می‌کند

عکس/ ازدواج شاه و فرح

عکس/ ازدواج شاه و فرح

کاریکاتور/ دانشجو

کاریکاتور/ دانشجو

عکس/ دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند

عکس/ دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند

فیلم/ گفتگوی حسین دهباشی با مسعود کیمیایی

فیلم/ گفتگوی حسین دهباشی با مسعود کیمیایی

فیلم/ اخراج عضو پارلمان سوئد به دلیل انتقاد از صهیونیست ها

فیلم/ اخراج عضو پارلمان سوئد به دلیل انتقاد از صهیونیست ها

فیلم / روایتی از برخوردهای اجتماعی؛ به خاطر هیچ

فیلم / روایتی از برخوردهای اجتماعی؛ به خاطر هیچ

کاریکاتور/ ترور هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشده است

کاریکاتور/ ترور هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشده است

فیلم/ سیاسی کاری و رو دربایستی مانع یکپارچه شدن خدمات سلامت

فیلم/ سیاسی کاری و رو دربایستی مانع یکپارچه شدن خدمات سلامت

  • ۷