رصد

کد خبر: ۱۲۲۸۷۸
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۹

افتخار27 سال همراهی با آیت ا... هاشمی رفسنجانی، آن هم در راستای مسئله ای که به دلیل ذات آن، به رشد آگاهی و بالندگی جامعه مربوط می شد، ذهنیتی در من درباره شخصیت کم نظیر ایشان ایجاد کرده که تا هر جا ذهن و قلمم یاری کند، می گویم و می نویسم. از نخستین روزهایی می گویم که یک روحانی مبارز، آن هم در ســطح رئیــس قوه مقننه، بــا رأی بالا و مستقیم مردم برای ریاست جمهوری در دوره خطیری از تاریخ کشــورم، یعنی دوران ویرانی های پس از جنگ تحمیلی، انتخاب شــده بودند. شــخصیتی که به تمام معنا چندوجهی بودند و جالب تر اینکه در هر بعدی جامع الاطراف. به جرئت باید بگویم که جز ایشان شخص دیگری جرئت و شهامت و حتی توان پذیرفتن چنین مسئولیت بزرگ و خطیری را در آن مقطع تاریخی و سرنوشت ساز نداشت.

کمی به عقب برمی گردم، بر اساس اسناد متقن تاریخی، از نخستین روزهای ورود ایشان به قم در سال 1327، خیلی خوب متوجه شد که درد مزمن جامعه، بی خبری و نوعی جهل مقدس ناشی از حاکمیت استعمار و استبداد بر جامعه است که مردم مسلمان ایران، نه فقط نمی دانند در جهان اسلام و مشخصا در سرزمین های اشغالی قدس چه می گذرد بلکه حتی در بعد داخلی هم روشنگری و آگاهی، هم محدود به عده ای خاص بود و هم آن آگاهی ها، محدود به موضوعاتی خاص تر. وی مانند طبیبی حاذق، که وقتی نوع و علت بیماری و درد را به خوبی تشخیص دهد بهتر می تواند برای درمان درد اقدام کند، با اینکه هنوز طلب های بسیار جوان و باهوش بود، با دست خالی، ولی با توکل بر خداوند به تدوین و انتشار نشریه ای با عنوان »مکتب تشیع» پرداخت و برای اثبات تشنگی کمی و کیفی جامعه، همین بس که هزینه های نشریه را با پیش فروش قبوض در سراسر کشور تأمین کرد.

آیت ا... هاشمی برای درمان بی خبری مردم مسلمان از اوضاع بغرنج مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی، در قدم اول، اقدام به انتشار مقاله در نشریه خویش و سپس، هنگام فرار از سربازی و زندگی مخفی در روستا، غنی ترین و به روزترین کتاب آن روز را ترجمه کرد؛ کتابی با عنوان «القضییه الفلسطینیه» که سرگذشت غمبار مردم فلسطین را ترسیم می کرد. هاشمی جوان که به واسطه روحیه شاداب و با هدف روشنگری و تبلیغ، وفیات و اعیاد را در جای جای کشور منبر می رفت و سخنرانی می کرد، در همان ایام با روشنگری و جهان بینی بازی که داشت، جهانگردی خاصی از آسیا تا اروپا و آمریکا نیز داشت. در این سفرها بود که با تمام وجود عقب ماندگی های کشورهای آسیایی را به دلیل استثمار و استعمار دیگر کشورها با تمام تلخی هایش درک کرد و کاملا بر این مهم واقف شد که سازندگی و توسعه پایدار کشور نیازمند تداوم برنامه ها و اندیشه های شخصیتی است که در فضای استبداد و استعمار «دارالفنون» یادگار اوست. بر همین اساس بود که «امیرکبیر» را نوشت و در هر دو اثر ماندگار خویش از استعمار و استبداد بهعنوان دو لبه یک قیچی برای نابودی و ویرانی استقلال وطن گفت. روحانــی جوان و تیزهوش حوزه علمیه قم از روزی که در کنار بحث و درس وارد مبارزه سیاسی شد، «افزایش آگاهی» جامعه را رسالت خویش قرار داد که به همین جرم چه زندان ها که نرفت و چه شکنجه ها که نشد! حکایت من و قلم و این متن حکایت آن شعر است که می گوید:

رشته ای بر گردنم افکنده دوست

می برد هر جا که خاطرخواه اوست

می خواستم از روحیه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مواجهه با خبرنگار و خبر بنویسم که توسن خیال، مرا به سال هایی برد که یا خواندم یا شنیدم، حال آنکه می خواستم از روزی بنویسم که خودم دیدم و زهی سعادت که 27 سال بر دوام بود. در تمام این سال ها، به دلیل ماهیت کاری، در بخش مربوط به اخبار و رویدادهای کارهای ایشان بودم و می دیدم که چگونه به خبرنگاری و بیان واقعیت ها و دوری از ریا و زهدفروشی احترام می گذاشت و چقدر از خبرسازی، شایعه پراکنی، دروغ، تهمت و افراط گرایی بیزار بود. او خبر را آبی زلال از سرچشمه حوادث میدانست و همیشه تأکید می کرد که «سرعت و دقت» دو بال پیک اطلاع رسانی هستند و نباید فدای همدیگر شوند. اگرچه در نخستین سال های استقرار ایشان در ساختمان پاستور و ریاست جمهوری، کشور گرفتاری های خاص خود را داشت و مخصوصا با کسری 51 درصدی بودجه مواجه بود، هر روز می دیدیم که آیت ا... اولویت کار را نداشتن سیاسی کاری، و جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق و درست از امکانات موجود از همه جای کشور قرار داده اند و بر آن تأکید می کنند. در سال 1363 حتی قبل از اینکه ایشان سکان اجرایی کشور را به دست بگیرد، در مقام رئیس قوه مقننه، با تیزهوشی و آینده نگری، که از جمله ویژگی های خاص این شخصیت است، دغدغه ایجاد خطوط مترو (راه آهن شهری) در تهران را داشت. در یکی از خطبه های نماز جمعه خود به ضرورت تأسیس مترو پرداخت و تأکید کرد که اگر برای آینده حمل و نقل تهران و سایر شهرهای بزرگ، از جمله مشهد، اصفهان، تبریز و... فکری نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. هرچند در همان زمان به دلیل طرح این موضوع ملامتها شنید و زخم زبانها خورد تا جایی که می گفتند این کار، لوکس و بیهوده است و نباید به شهرها اینچنین بها داد. حتی انتقاد می شد که گیریم که تونل ها را حفر کردید، خاک آن را می خواهید چه کنید؟! به تدریج که پرچم آبادانی و سازندگی کشور بر ویرانه های عقب ماندگی های تاریخی و عقب افتادگی های جنگ تحمیلی هشت ســاله برافراشته شــد و به موازات آن، دشمنان بر ناکارآمدی نظام دینی برای اداره جامعه در بلندگوهای خویش می دمیدند، آیت ا... هاشــمی رفسنجانی، به عنوان مسئول اجرایی کشور، افزایش رسانه های مستقل و اقدامات رسانه ای را برای آگاهی بیشتر جامعه بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با آن توطئه ها می دانست که شاهد مدعا، افزایش چشمگیر مطبوعات و ورود اندیشه های گوناگون و گاه متضاد در قالب روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها در آن مقطع از تاریخ کشور است. توجه به علم روز، برای افزایش کمی و کیفی روزنامه ها و دستورات صریح در جهت تهیه تکنولوژی های برتر، از برنامه های همیشگی آیت ا... بود که علاوه بر رشد تیراژ روزنامه ها، شاهد ورود روزنامه های رنگین، همچون همشهری و ایران به دکه ها بودیم که البته زیربنایی ترین کار این امر مهم را از چندین سال قبل و حتی در زمان دفاع مقدس، با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، آن هم در فضای بسته دولتی کردن همه امور کشور، با تأکید بر راه اندازی رشته های مربوط به اطلاع رسانی در دانشگاه ها شروع کرده بود که خدا را شکر آن اندیشه به چنان مرحله ای از اجرا رسید که امروز می توان با اطمینان خاطر گفت که ایران، بهترین متخصصان دانشگاهی را برای علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دارد. هاشمی رفسنجانی که با کوهی از تجربیات مبارزاتی، دینی، قرآنی، نویسندگی، تقنینی و اجرایی، به ابرمردی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تبدیل شده بود، از مرداد ماه 1376، با حکم صریح رهبری معظم برای تدوین «سیاست های کلی نظام» دوره ای دیگر از ریاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام را آغاز کرد که در این مقطع هم توفیق خداوندی با من یار بود که به عنوان «مشــاور و مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات» در خدمت ایشان باشم.

با شناخت تدریجی که از روحیات ایشان به دست آورده بودم و مخصوصا در مقطعی که مخالفانش، گاه پای انصاف از دایره اخلاق بیرون می گذاشتند، می دانستم روزگار سختی پیش رو خواهیم داشت، اما به کرامت روحی ایشان اعتماد و اعتقاد کامل داشتم و می دانســتم «با کریمان کارها دشوار نیست». ایشان انتقادات را با سعه صدر و روح بزرگی که داشــتند می پذیرفتند و برای تحمل تخریب ها، تهمت ها و دروغ ها، توهین ها و حتی بی نزاکتی های گستاخانه، سینه ای فراخ داشتند که می توانم با اطمینان کامل بگویم از مصادیق «انالله مع الصابرین» در روزگار ما بودند. شگفتا که در هیاهوهای خبرسازی ها و دروغ پردازی ها بر وظیفه خطیر خبرنگار و خبرنگاری های واقعی تأکید می کردند و حتی در اوج مشغله ها و سانسور کامل خبری صداوسیما، دیدار و گفت وگو با اصحاب رسانه ها، از برنامه های ثابت ایشان بود که علاوه بر مصاحبه های متعدد با روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها و خبرگزاری ها، مصاحبه 16 ساعته با یک روزنامه کاملا مخالف یادگار اوست که بحمدالله با عنوان »بی پرده با هاشمی» به کتاب تبدیل شد و خبرنگارش که اتفاقا از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است، می تواند گواهی دهد که آنچه از مجموع این مصاحبه منتشر شد، همان «هاشمی بدون روتوش» است. و ســخن آخر اینکه: حال که او مظلومانه چهره در نقاب خاک کشیده است، آرزو می کنیم که راه، آرمان ها و اهدافش که همانا خط مشی اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، به عنوان یک اصل مسلم اسلامی و قرآنی است، تداوم یابد و روح بزرگ و پاکش از همه ما راضی و خشنود باشد. انشاالله

منبع: ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 81

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

پاکستان هم به فکر نجات پول ملی‌اش از چنگال دلار افتاد

دلالان ارز گیج شدند!

بیشتر ایرانی ها این نام را شنیده اند!

کاهش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد

جنسی که آمریکا تحریم نکرد!

حقوق کارکنان وزارت نفت 36.5درصد اضافه شد

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار

چرا سکه و طلا دوباره گران شد؟

رکورد تورم در دولت روحانی شکسته شد

ششمین کشتی شکر پهلو گرفت

خرید اقساطی از دیجی کالا و 50 فروشگاه دیگر – بدون چک و ضامن

توصیه مهم رهبرانقلاب به نامزدهای ریاست جمهوری چه بود؟

دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب

ریابکوف: کمیسیون اجرای برجام باید زودتر تشکیل شود

یک سناتور دیگر ادعای ترامپ علیه جان کری را تکرار کرد

منظور روحانی از "اختیارات ویژه" چیست؟

پومپئو: راه‌های زیادی برای ارتباط با ایران وجود دارد

میرکاظمی: تحریم‌های نفتی را می‌توان دور زد اما آقایان باور ندارند!

خلاصه مستند زیبای "پسرم" درباره نخستین مجروح لشکر فاطمیون

زاکانی: امکان ندارد فسادی صورت بگیرد و مسؤولی پشت آن نباشد

پیشنهاد کشوری در حاشیه خلیج فارس برای میزبانی از عمر البشیر

اختلافات درباره پایان یا تداوم ریاست جمهوری اشرف غنی بالا گرفت

نشنال اینترست: بدهی ۲۲ تریلیون دلاری آمریکا همچنان در حال افزایش است

طرح جدید عراق برای تامین امنیت منطقه سبز بغداد

حمله سایبری هکر‌های داعشی به وب‌سایت پلیس هند

دولت موقت در اتریش تشکیل شد

حمله به پایگاه هوایی روسیه در سوریه

تظاهرات مرگبار در اندونزی بعد از انتخابات جنجالی

احتمال کشته شدن ۱۰۰ هزار صهیونیست در «جنگ سوم لبنان»

بیانیه جدید امارات درباره هدف قرار گرفتن ۴ کشتی در نزدیکی فجیره

ماجرای مادری عجیب با 38 فرزند

تعریفی متفاوت از خانه و خانواده

شعری که دانش آموزان آمریکایی می خوانند

بریدن لاله گوش مردم برای زورگیری

جلوگیری از گرانفروشی برنج در یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف

غافلگیری وانت مزدا در سیل

تابستان پروانه شکار صادر نمی‌شود

مرگ ۲ کودک در سیل شهرستان میبد

نتایج کنکور دکتری ۹۸ امروز منتشر می‌شود

کمک به سیل زده‌ها از طریق سفره‌های افطاری حرم مطهر رضوی