رصد

۲۸ / ۰۲ / ۱۳۹۶
-
گزارش تصویری/ در انتظار دست‌های مهربان

مردم روستایی تیغ ناب در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، چشم به دستان مهربان مسئولین آینده دوخته اند، تا برای آنان که نزدیک به 30 خانوار جمعیت هستند، برق، آب ، گاز و جاده آسفالت بیاورند.

آنان حتی آب لوله کشی ندارند و تنها با آبی که از چشمه روستا و هیزومی که از دشت می آورند خود را در اتاقی گلی تمیز می کنند.

چشمان کودکان این منطقه به دیواری دوخته شده است، که چهره کاندیدای ریاست جمهوری زده شده است.

آنان به خاطر نداشتن برق حتی وعده های کاندیدایی ریاست جمهوری را در تلویزیون ندیده اند، ولی امید به شنیده های آشنایان خود از خصوصیات کاندیده ها دارند، که وعده محرومیت زدادیی از چهره مناطق محروم داده است.

محرومیت از برق ، گاز ، آب و راه منجر به کوچ کردن، مردم مرزنشین این روستا شده است.

عکس: محسن نوفرستی/ مهر