رصد

کد خبر: ۱۲۴۵۵۳
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

معیار ما برای تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه بخش بودن معیار مناسبی برای سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه مقابل نتیجه ندادن به معنای نادرستی یک تصمیم سیاسی است؟ این مسئله یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در مورد آن گفت و گو کرد تا به تفاهم رسید. تا هنگامی که نتوانیم به این تفاهم برسیم، به طور قطع داوری های ما درباره سیاست و کنش سیاسی افراد و گروه ها متضاد و غیرقابل جمع خواهد شد. برای این منظور ابتدا باید ذات یک کنش سیاسی را تعیین کنیم. کنشی که معطوف به قدرت است، کدام ویژگی مشخصه اصی آن است؟ یکی از جامعه شناسان آمریکایی هنگای که به تحلیل جامعه صنعتی می پردازد، سه حوزه متفاوت این جامعه را از یکدیگر متمایز می کند؛ سه حوره ای که هر کدام از اصل محوری خاص خود پیروی می کنند. اول حوزه فنی- اقتصادی است که بر مبنای خردگرایی کارکردی است و این خردگرایی در ذیل نوعی بوروکراسی و سلسله مراتب عمل می کند. این بوروکراسی به تخصص و تفکیک کارکردها و به ضرورت نظم و ترتیب دادن به اعمال و اقدامات علاقه مند است. معیارهای اصلی ان موثر بودن و کارایی و مفید بودن و محصول دهی است. در این چارچوب مدیریت خصیصه ای فن سالارانه دارد. حوزه دیگر حوزه فرهنگی است که شامل تمام زمینه های اشکال نمادین می شود که شامل هنر، ادبیات، دین و آنچه که بیانگر نحوه تفکر انسان به شکلی تصوری وتخیلی است، می شود. در این حوزه تخصص گرایی نفی وتاکیر بر شکوفایی «من» می شود. حوزه سوم حوزه حکومتی یا همان سیاسی است. این حوزه در جامه دموکراتیک توسط اندیشه برابری راهبری می شود. برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق مدنی و برابری فرصت های اجتماعی. اگر ساختار حوزه فنی اقتصادی از بوروکراسی و سلسله مراتب شکل گرفته و حوزه فرهنگی از فردیت و شکوفایی فردی، ساختار حوزه سیاسی بر محور حضور و مشارکت قرار دارد. کار سیاسی بدون جلب مشارکت فاقد معنای دقیق است. معیار سنجش و داوری نسبت به یک کار یا یک تصمیم سیاسی؛ کیفیت و میزان مشارکت افراد ذی نفع در آن رفتار یا تصمیم و در موقعیت برابر و دموکراتیک است. معیار سنجش اعتبار و درستی یک تصمیم سیاسی را حتی از نتیجه بخشی آن نمی سنجند؛ زیرا نتیجه بخشی در سیاست می تواند در کوتاه مدت یا میان مدت و بلندمدت متفاوت باشد. بنابراین معیار اصلی برای سنجش یک تصمیم و اقدام سیاسی چگونگی و کیفیت مشارکت افراد ذی نفع در اتخاذ آن تصمیم یا انجام آن کنش است. با معیار حوزه فنی- اقتصادی نمی توان تصمیم و کنش سیاسی را راهبری کرد. با این مقدمه باید گفت که تصمیم اصلاح طلبان درباره لیست 21 نفری شورای شهر یک تصمیم نادرست (به صورت نسبی) بود، حتی اگر به دلیل ترس از پیروزی رقیب، بسیاری از آن حمایت کردند (از جمله خودم) و چه به لحاظ مایه گذاشتن غیرموجه از آقای خاتمی یا به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، همه و همه دست به دست هم دادند تااین لیست وتصمیم اتخاذ شده درباره آن مسکوت بماند و صدای کسی درنیاید. اولین نکته ای که باید بگویم این است که مسئله من در ارزیابی این لیست ربطی به بود یا نبود برخی افراد نمی شود، که البته این مسئله هم مهم است؛ بلکه مشکل اصلی آنجاست که این لیست در فضایی غیرشفاف و به صورت چراغ خاموش تهیه شده است و نکته مهم تر این که هدف آن پیروزی در انتخابات بوده و نه جلب مشارکت و رضایت کنشگران؛ و در پی این دو مسئله، نوعی انحصارطلبی و بی توجهی به دیگران موج می زند. از این رو این تصمیم فاقد معیار و مشخصه یک کنش و تصمیم سیاسی درست و متناسب با جامعه امروز نگرش اصلاح طلبانه است. علت رای آوری ان نیز صرفا ناشی از شرایط ویژه ای است که در بالا اشاره کردم واز آنجا که هدف اصلی آن معطوف به پیروزی بوده و از رانت موقعیتی (موارد پیش گفته) برخوردار بوده، به طور قطع در میان مدت به ضرر اصلاحات خواهد شد. آنچه که در پی این تصمیم از کف اصلاحات رفته است خیلی بیشتر از چیزی است که به دست خواهد آورد. آنچه که از دست داده نقد است، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه است. این اشتباه را اصولگرایان در همین انتخابات ریاست جمهوری کردند، ولی در شرایطی قرار گرفتند که اشتباهشان برجسته و با شکست همراه شد. این اشتباه در سال های گذشته نیز دیده می شود. هر مقطعی که اصلاح طلبان اسب خود را فقط برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی را مخل برنامه پیروزی بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند. فرق این لیست با انتخابات سال 84، فقط در نتیجه آن است در حالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت. رسیدن به وحدت در سیاست معنایی نادرست پیدا کرده است. اشتباهی که اصولگرایان در سال 94 و 96 مرتکب شدند و وحد را صوری تعریف کردند، در حالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشد و نه در لیست. این که 700 لیتر هوا در بادکنکی با گنجایش 20 لیتر ذخیره کنیم ممکن است ولی این بادکنک در هر لحظ آماده انفجار خواهد بود. فشار داخل آن به حداکثر می رسد. می توان دیگران را دور زد و با تخریب و توهین و روش های غیردموکراتیک آنان را وادار به سکوت و تحمل این فشار کرد و یک لیست را بست و منتشر کرد، ولی این را نمی توان وحدت نامید. آنانی که در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 دچار تشتت شدند و آن اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن زمان ویک روز پیش از انتخابات شورای دوم، فراد «فردا روز وزن کشی است» را سر دادند، امروز پرچمدار وحدت صوری به هر قیمتی شده اند و همه را با عنوان وحدت شکن تخطئه می کنند و خوشحال هستند که در این کار موفق شده اند. ولی این نگاه ساده لوحانه ای است. شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می تواند به جامعه خدمت کند؛ پایه سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصلاح طلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف جلو رفت و به یک باره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق «آش کشک خاله» شد که چه بخوری و چه نخروی پایت حساب می شود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد ش. به ویژه وقتی که برخی از استدلال ها را درباره بود یا نبود یک یا چند نفر می شنویم بیش از همیشه غصه می خوریم که چرا مرز میان انحصارطلبی گروهی و اصلاح طلبی واقعی مخدوش می شود؟

مسئله این نیست که همه اعضای شورا یکدست از یک گروه شوند و یک تعهدنامه محضری هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند! این خجالت آور است که فردیت افراد را پیش پای یک ذهنیت موهوم تشکیلاتی که معلوم نیست از کجا تصمیم می گیرد قربانی کنند. اتفاقا در نوبت پیش نیز همین پدرخوانده های بیرون شورا بودند که آقای محسن هاشمی را برخلاف عقاید اعضای اصلاح طلب شورا به عنوان نامزد شهرداری به شورا غالب کردند و نتیجه اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن قالیباف شد. همان ها اکنون نیز می خواهند افرادی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این که فلانی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب های عجیب و غریب به دیگران زدن نتیجه ای جز افتادن موریانه به تنه دسخت اصلاحات ندارد و خرج کردن از آقای خاتمی نیز دلیل ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود. این یادداشت در همین جا تمام می شود ولی چون ممکن است عده ای بگویند، پس پیشنهاد عملی چه بود، پیشنهادی که در ادامه خواهد آمد گفته شد، ولی ظاهرا انحصارطلبی و پنهان شدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله مشارکت بود. آنان می توانستند یک لیست 15 یا 16 نفری بدهند و برای 5 یا 6 گروه که زیرمجموعه آنان باشند، این حق را قائل شوند که به جز آن تعداد بقیه افراد را خودشان اضافه کنند. آنان هم احساس مشارکت می کردند و هم در انتخابات فعال می شدند و نوعی رقابت درون گروهی هم به وجود می آمد. شاید گفته شود که این کار موجب بالا آمدن تعدادی از افراد جناح مقابل می شد؛ هیچ اشکالی نداشت، این که مجلس نیست، که تمام 30 نفر از اصلاح طلبان باشند ولی در مجلس ده ها نفر از جناح مقابل هم حضور دارند. حضور چند نفر از جناح مقابل در شورا نه تنها بد نبود که خوب هم بود. به علاوه حتی اگر این کار ضرر داشته باشد، که نداشت، در هر حال از زیان های این نحوه سیاست ورزی بیشتر است و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده است. منافع کوچک و کوتاه مدت را فدای منافع بزرگ و میان مدت کردن بخردانه نیست.

منبع: هفته نامه صدا، شماره 115

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو از طریق بازار سرمایه

عدم واریز یارانه برخی افراد کار بانک‌ها بود

واگذاری ۴ هزار واحد مسکن مهر از فردا

پرداخت پاداش بازنشستگان با فروش اموال مازاد دولت

طلا و سکه ثابت ماند

بورس قله 250 هزار واحد را پس گرفت

"سوئیفت ارزهای دیجیتالی" تشکیل می‌شود

مرکز آمار ۳ سال از آمار قیمت مسکن و اجاره عقب است

مشمولان سهام عدالت شماره شبای بانکی را ثبت کنید

«هیچ»؛ سهم سیل‌زدگان کشور از خبر کمک نقدی ۵۰میلیارد تومانی اتاق بازرگانی

برای اولین بار در ایران شرکت داتیس موفق به تولید فرهای 78 لیتری شد

ختم رسیدگی به پرونده نجفی؛ حکم در مهلت قانونی صادر می‌شود

رایزنی بولتون با ژاپن درباره ایران

فرمانده نیروی دریایی سپاه با سردار سلیمانی دیدار کرد

لاریجانی به فتاح تبریک گفت

زمان صدور حکم نجفی اعلام شد

واکنش جالب پدر امام جمعه تبریز به حکم رهبرانقلاب برای پسرش

تسلیت عمیق عراقچی برای درگذشت آمانو

گزارش از روی عرشه نفتکش انگلیسی

بشارت رهبر انقلاب به مردم فلسطین و دنیای اسلام

برخورد وحشیانه پلیس هلند با زنان

تمام توهین‌های رئیس جمهور با ادب!

"آمانو" درگذشت

انگلیس مجبور به عذرخواهی از مصر شد

آدم‌ربایی صهیونیست‌ها در روز روشن

گلایه های ترامپ پایان ندارد

رویای آبه نقش بر آب شد

واکنش قطر در قبال تحولات اخیر خلیج‌فارس

دیپلمات‌های صهیونیست دست به اعتصاب می‌زنند

کشف تسلیحات غربی از مخفیگاه تروریست‌ها

حکم نجفی کی صادر می شود؟

آماری امیدوارکننده از بازگشت صدها نخبه به ایران

باقی مانده گلوله‌های شلیک شده به سمت میترا استاد

علی دایی به دادگاه رفت

واکنش حسینی به ادعای تشکیل کلاس‌درس در آشپزخانه و زیرزمین

آخرین وضعیت جوی در جاده‌های کشور

شروط عجیب مدارس دولتی برای ثبت‌نام؛ کولر یا دستگاه فتوکپی مدرسه را بخرید!

بزرگترین آرزوی میترا استاد پیش از قتل چه بود؟

شیوه‌های عجیب سرقت منازل در پایتخت

دلیل تیراندازی در میدان فردوسی اعلام شد