رصد

۲۲ / ۰۶ / ۱۳۹۶
-
گزارش تصویری/ مسافرانی که دیده نمی شوند

تبلیغات بازرگانی که روزگاری تنها بخش کوچکی از اتوبوس های درون شهری را به خود اختصاص داده بود طی ماه های اخیر تمامی سطح اتوبوس – حتی شیشه ها – را هم پوشانده است. اکنون مسافران به سختی می توانند از داخل اتوبوس سطح شهر را ببینند و چون در اتوبوس های درون شهری ایستگاه ها به اطلاع مسافران رسانده نمی شود، بعضا مسافران نمی توانند در ایستگاه مورد نظر پیاده شوند. عکس: مهدی قربانی/ ایرنا