رصد

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶
-
بیش از 11 میلیون برگه چک در 8 ماهه نخست 96 برگشت خورد، این در حالی است که در پایان 92 رقم چک‌های برگشت خورده تنها 5 میلیون بود/ افزایش چکهای برگشتی به منزله تشدید #رکود است
بیش از 11 میلیون برگه چک در 8 ماهه نخست 96 برگشت خورد، این در حالی است که در پایان 92 رقم چک‌های برگشت خورده تنها 5 میلیون بود/ افزایش چکهای برگشتی به منزله تشدید #رکود است
برچسب ها: چک برگشتی ، رکود