رصد

۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۷
-
#توییت مهدی محمدی: ماکرون می گوید هدف #اروپا الحاق ضمیمه موشکی و منطقه ای به #برجام است.
#توییت مهدی محمدی: ماکرون می گوید هدف #اروپا الحاق ضمیمه موشکی و منطقه ای به #برجام است.