رصد

کد خبر:
تعداد بازدید:
تاریخ انتشار:
موضوع »
رصد چهره‌ها
سیدرضا اکرمی

اصولگرایان‌نیازمندبازسازی‌در بدنه و رأس خودهستند

اصولگرایان‌نیازمندبازسازی‌در بدنه و رأس خودهستند
آن‌ها باید بیشتر روی انسجام بدنه اجتماعی‌شان کار و آنها را قانع می‌کردند. در واقع عملکردشان باید به گونه‌ای می‌بود که حامیانشان سر در گم نمی‌شدند....
حمیدرضا ترقی:

برخورد وزارت کشور با افکار عمومی صادقانه نیست

برخورد وزارت کشور با افکار عمومی صادقانه نیست
وزارت کشور به جای اعلام توجیهی به تخلفاتی که صورت گرفته و موجب تغییر و تبدیل در نتایج آرا می‌شود، در رابطه با آمار دقیق استان‌ها برای انطباق آنچه...
رصد تحلیل‌ها