محمد هاشمی در گفت و گو با هفته نامه صدا: آقای هاشمی می گفت دولت روحانی دو دوره ای است

محمد هاشمی یکی از افرادی بود که ثبت نام او برای شرکت در رقابت های انتخاباتی حرف و حدیث های بسیاری را به وجود آورد. او در این گفت و گو دلایل خود را برای شرکت در انتخابات شرح می دهد. او می گوید آیت ا... هاشمی بارها بحث تعدد کاندیدا را مطرح کرد. البته حرف ایت ا... هاشمی چیزی فراتر از کاندیدای پوششی بود. من نماینده تفکر هاشمی هستم.

شما در طول حیات آیت ا... هاشمی یکی از نزدیک ترین چهره ها به ایشان بودید. با توجه به این که آقای هاشمی یکی از ایده پردازان اصلی 92 بودند در ماه های آخر حیات شان پیش می آمد که در مورد انتخابات 96 با شما صحبت کنند؟

فراوان. یکی از مواردی که معمولا مورد بحث و سوال و جواب قرار می گرفت همین انتخابات پیش رو بود. صحنه انتخابات نوع رقابت ضرورت های موجود همگی بحث هایی بود که بارها با آیت ا... هاشمی مطرح می کردیم. باالخره انتخابات نسبت به گذشته (دوره های قبل از 92) شکل دیگری پیدا کرده و صحنه انتخابات به گونه دیگری است. پیش تر نامزدهای انتخاباتی کمتر سیاه نمایی می کردند. کمتر تخریب می کردند. بعضا مواردی بود اما انتخابات یا رقابت ها اخلاق محور بود. از 84 به بعد بحث اخلاق در انتخابات تقریبا کمتر و کمرنگ تر شد. آیت ا... هاشمی به دلیل جایگاه شان در نظام و با توجه به شخصیتی که داشتند این نوع انتخابات را زیبنده نظام جمهوری اسلامی نمی دانستند و می گفتند ما یک نظامی اسلامی هستیم و می خواهیم در جهان الگو باشیم پس همه رفتارهایمان باید مبتنی بر اخلاق باشد. رقابت خوب است اما رقابت بدون دعوا و اتهام زنی ممکن است.

آیا ایده آیت ا... هاشمی برای انتخابات سال 96 مان ایده 92 بود؟ ایشان معتقد بودند که باید همان شیوه تکرار شود یا تغییراتی را به همراه داشته باشد؟

آیت ا... هاشمی می گفتند رقابت شدید خواهد بود و باید آمادگی داشت. ایشان معتقد بودند که باید بیش از یک نفر در صحنه حضور داشته باشد چون شکل مناظره ای که از سال 92 باب شد کار را مشکل می کرد. معتقد بودند اگر قرار باشد پنج شش نفر به یک نفر باشد کار سخت می شود. بالاخره این حرف ها و مناظرات تاثیرات خود را می گذارد. بنابراین آماده بودن برای این صحنه را لازمه پیروزی می دانستند.

آن زمان و در زمان حیات صحبتی هم از کاندیدای پوششی مطرح شد؟

بله بارها این موضوع را مطرح کردند. شخصیت های مد نظر ایشان همگی شخصیت هایی مورد احترام بودند و کاملا قابلیت عهده دار شدن پست ریاست جمهوری را داشتند. اشخاصی را معرفی می کردند که این ظرفیت در آن ها باشد و شخصیت به گونه ای باشد که بتوانند رئیس جمهوری شوند. البته این بحث کاندیدای پوششی و حمایتی به شکل الان مطرح نبود که حتما کاندیدای پوششی حضور داشته باشد. چهره های سیاسی همچون آقای ناطق نوری مدنظرشان بود که شخصیت توانمند و از رجل سیاسی است یا آقای دکتر عارف و البته آقایان جهانگیری و ظریف.

منظورتان ا زاین که می گویید بحث کاندیدای پوششی به این شکل مطرح نبود چیست؟ صرفا برای مناظرات انتخاباتی و به عنوان نیروی کمکی این موضوع را مطرح می کردند؟

خیر ماجرا فراتر از این حرف ها بود. ایده اولیه این گونه بود که مشارکت زیاد باشد تا اندیشه و فکر بیشتری در جریان باشد.

در آن زمان جلسه ای با آقای روحانی با محوریت انتخابات داشتند که ایشان را از نظرات خود آگاه کنند؟ و این که آیا آقای روحانی هم با آقای هاشمی در مورد کاندیدای پوششی هم نظر بودند؟

بله جلساتی در مورد انتخابات برگزار شد. آقای هاشمی به روحانی گفتند باید در صحنه چند نفر حضور داشته باشند.از همان زمان که مطرح شد در محافل سیاسی هم این بحث قوت گرفت و آغاز شد. آقای هاشمی هم اسامی چند نفر را مطرح کردند و آقای روحانی هم پذیرفته بودند. بعد آقای روحانی هم حرف ایشان را تایید کردند. پس از رحلت آیت ا... اما مسئله ای که پیش آمد این بودکه آقای روحانی گفتند که موضوع کاندیدای متعدد مطرح شده اما من نپذیرفتم و قرار بود باز هم در این مورد با آقای هاشمی صحبت کنیم. منتها در آن زمان ما خبر داشتیم که ایشان پذیرفته بودند. خبر این گونه بود که روحانی نپذیرفته بود بعد که با دوستان اصلاح طلب و اعتدالیون صحبت کرده بودند و این دوستان از ایشان پرسیدند که شما همچنین قراری با آقای هاشمی گذاشته بودید آقای روحانی گفت که مطرح شده اما نهایی نشده و قرار بوده که باز صحبت کنیم. این صحبت ها البته بعد از رحلت آیت ا... مطرح شد.

شما هم در این جلسات انتخاباتی و زمان طرح موضوع کاندیدای پوششی حضور داشتید؟

خیر من نبودم.

آیا آقای هاشمی نسبت به کاندیداتوری مجدد روحانی همچنان نظر مثبتی داشتند؟ چون بعد از رحلت شان اخباری منتشر شد که ایشان در اواخر حیات معتقد بودند باید کاندیدای نهایی تغییر کند؟

آقای هاشمی معمولا صحبت که می شد نظرشان این بود که روحانی دو دوره ای است. عده ای می گفتند روحانی ردصلاحیت می شود و از حاج آقا سوال می کردند جایگزین کیست؟ ایشان می گفتند آقای روحانی دولت دو دوره ای دارد. نظر نهایی شان هم روی دو دوره ای شدن دولت بود. علی رغم نقدها هیچ وقت نمی گفتند که روحانی دو دوره ای نیست. مراجعات هم به حاجی آقا در مورد دولت بیشتر شده بود. نارضی ها عمدتا اشخاصی بودند که در ستادها مشارکت داشتند یا حمایت کرده بودند اما بعدا آن طور که باید مورد اقبال دولت قرار نگرفتند. البته بعضی هم به دلیل مشکلات اقتصادی مراجعه می کردند و از مسائلی چون بیکاری و گرانی و ... ابراز نگرانی می کردند. البته انتقادات بیشتر در حوزه مسئولیت قوه مجریه بود و حاج آقا هم مسئولیت اجرایی نداشتند که کاستی ها را جبران کنند صرفا توصیه ای می کردند یا راه حلی پیشنهاد می دادند.

آیا ایت ا... هاشمی با اشخاصی که نام بردید هم رایزنی کردند تا در انتخابات حضور پیدا کنند؟

من اطلاع ندارم که مستقیما با این اشخاص وار رایزنی شدند یا نه. البته به من تاکید می کردند و می گفتند محمد آماده باش.

پس شما قبل از رحلت آیت ا... در مورد کاندیداتوری با ایشان صحبت و مشورت کردید؟

من صحبت نکردم. ایشان در این مورد با من صحبت کردند. با توجه به جمیع شرایط می گفتند محمد تو آماده باش تا ببینیم چه می شود اما در مورد بقیه نمی دانم.

واکنش تان نسبت به این حرف ها چه بود؟ برای حضور در انتخابات آماده می شدید؟

من معمولا می خندیدم و می گفتم ان شاءا... آن روز نمی آید.

آن زمان هیچ تصمیمی نداشتید؟

نه به آن معنا می گفتم ان شاءا.. آقای روحانی را رد صلاحیت نمی کنند.

بیشترین دلیلی که آیت ا... هاشمی اصرار داشتند کاندیداها متعدد باشد چه بود؟ آیا صرفا بحث مناظرات مطرح بود؟

احتمال رد صلاحیت آقای روحانی مهم ترین دلیلی بود که باعث می شد آیت ا... هاشمی به حضور کاندیداهای دیگر اصرار داشته باشند. چون اخباری به ایشان می رسید که آقای روحانی را ردصلاحیت می کنند. کسانی که در این مورد به حاج آقا اطلاع می دادند حتی با تعداد آرای مخالف و جزئیات دیگر خبر ردصلاحیت می دادند. این یک دلیل بود دلیل دیگر بحث مناظرات بود. راجع به رد صلاحیت عده ای می آمدند و می گفتند که اطلاع دقیق داریم که این اتفاق خواهد افتاد. بالاخره نوع هجمه ها به روحانی جدی بود. مخصوصا از سال دوم به بعد وضعیت آقای روحانی خیلی مطلوب نبود.

کسانی که این اطلاعات را می دادند خودشان عضو نهادهای نظارتی یا امنیتی بودند؟ آیا افراد معتمد و امین آیت ا... بودند یا صرفا منتقدان روحانی؟

منبع خبرها را نمیدانم. این بحث ها را خیلی پنهانی به آیت ا... منتقل می کردند. اشخاصی که می آمدند اما از همه جور مقام و گروهی بودند اما این که چه کسانی می گفتند نمی دانم دلیلش هم این بود که این ملاقات ها کاملا خصوصی بود و حتی من هم حضور نداشتم.

شما دقیقا کی تصمیم گرفتید ثبت نام کنید؟

حاج آقا که ضرورت می دانستند چند فرد در صحنه حضور داشته باشند البته تاکید دارم که نه به عنوان دقیق کاندیدای پوششی. گاهی حتی صحبت می شد که ردصلاحیت منتفی است. حاج آقا می گفتند حادثه که خبر نمی کند. عقل ایجاب می کند که در چنین صحنه هایی چند نفر واجد شرایط حضور داشته باشند تا اگر حادثه ای اتفاق افتاد سرنوشت یک جریان و کشور را به یک نفر گره نزده باشیم. در آن زمان هیچ وق به مخیله مان هم خطور نمی کرد که آقای هاشمی در قید حیات نخواهند بود. اتفاقا بیشتر می گفتیم شما که هستید کافی است و اگر مشکلی پیش بیاید و گره ای باشد شما می توانی مشکلات را برطرف کنید. پاسخ های ما در زمان حیات حاج آقا این گونه بود ضمن این که می پذیرفتیم باید این رویه باشد و ضرورت دارد اما در برابر ایشان این گونه صحبت می کردیم.

چه زمانی تصمیم قعطی گرفتید؟

در آن شرایط اصلا فکر این که حاج آقا نباشند را نمی کردیم. من معمولا در مسائل اساسی و سیاسی و حتی زندگی با ایشان مشورت می کردم و نظر ایشان را می پرسیدم یا اجازه می گرفتم در آن زمان که در قید حیات بودند خیلی لازم نمی دیدم به این موضوع فکر کنم. بعد از رحلت ایشان فضا برای ما سنگین و تلخ بود. تقریبا بیشتر از یک ماه نزدیک 40 روز به زمان ثبت نام مانده بود که عده ای مراجعه کردند و گفتند (تلویزیون بحث گمانه ها در مورد کاندیداها را آغاز کرده بود) شما هم اعلام کنید که کاندیدا هستید. من گفتم فعلا آمادگی ندارم. اصرار می کردند من می گفتم بگذارید مشورت کنم. مدتی منع می کردم و پاسخ نمی دادم. به من خبر رسید که کمپین دعوت از من برای انتخابات ریاست جمهوری به راه افتاده است. از یک دوست فنی که با همکاری داشتیم سوال پرسیدم که می تواند منشا آن را پیدا کند و متوجه شود چه کسی این کمپین را راه انداخته است؟ تقریبا 10 روز گذشت و متاسفانه منشا آن را پیدا نکردیم. بحث کاندیداتوری اشخاص دیگر بود و با دوستان دیگر اصلاح طلب صحبت کردیم که گفتند آقای روحانی اجازه نمی دهد و به اعضای دولت هم گفته اند اگر کسی می خواهد کاندیدا شود اول از دولت استعفا دهد بعد کاندیدا شود. بعد بر مبنای تحلیلی که برخی دوستان اصلاح طلب در اختیارشان گذاشتند حضور دو نفر یا چند نفر غیر از خودشان را مفید نمی دانستند. البته بخشی از جریان اصلاح طلب این ایده را مضر می دانستند و روحانی تعدد کاندیدا را منع کرد.

با کسی هم مشورت کردید؟

قبلا با برخی دوستان مشورت کرده بودم.

با چه کسانی؟

نام نبرم بهتر است.

مثلا با آقای ناطق یا خاتمی یا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان دیدار و مشورت و صحبتی داشتید؟

خیر با این دو نفر دیدار و مشورتی نداشتم. اسم نمی برم. بالاخره هر کس در زندگی مشاور یا مشاورانی دارد.

با خانواده آقای هاشمی چطور؟

با خانم مرعشی نه. بیشتر با آقا محسن صحبت کردم.

نظرشان چه بود؟

به من گفتند تصمیم سختی است خودتان تصمیم بگیرید. منتها آن ها هم به لحاظ اتلاف سنی نوعی احترام برای من قائل بودند و در نهایت گفتند عموجان شما خودتان تصمیم بگیرید و هر طور صلاح می دانید رفتار کنید.

شما اغلب اوقات با عنوان برادر آیت ا... هاشمی رفسنجانی یا رئیس دفتر ایشان مطرح شده اید. به نظر می رسد که همواره سایه ایشان بر زندگی سیاسی شما بوده است. این اعلام کاندیداتوری و حضور جدی تر در عرصه سیاست را می توان به نوعی اعلام استقلال از این عنوان و جایگاه تلقی کرد؟

معنی این کار خروج از سایه ایشان نیست. این مورد کاندیداتوری من هم یکی از موارد اتفاقی است و برنامه ریزی نشده بود. بع از ارتحال آیت ا... عده ای مراجع، علما و شخصیت ها پیام دادند. یا در مراسم حضور داشتند. ما برنامه ای داشتیم که هنوز هم تمام نشده است به این صورت که تعدادی از اعضای خانواده برای تشکر و قدردانی از همدردی شان به دیدار این شخصیت ها می رویم. بعد از عید هم که مصادف شد با روز ولادت حضرت امیرالمومنین به قم رفتیم و به بیوت چندین نفر از مراجع سر زدیم. وجه مشترک توصیه یا نصیحت همه این شخصیت ها به ما این بود که وظیفه دارید اندیشه آقای هاشمی را انتشار دهید و حفظ کنید. آن ها وظیفه ما را این می دانستند. بالاخره حفظ اندیشه ها به این معنا نیست که از زیر سایه ایشان بیرون آمدها م. من همچنان احساس قبل را به آقای هاشمی دارم. اگر سایه ای بر سر ما بوده سایه اندیشه ها و افکار ایشان بوده و من هم در سایه ایشان حرکت می کنم. این سایه همیشگی است. بالاخره من در زمان حیات آقای هاشمی چون ایشان در همه صحنه ها حضور داشند نیازی نمی دیدم که باشم. بعضی مواقع اما حضور فیزیکی برای حفظ و نشر اندیشه ها لازم می شود. من هم برای همین حضور پیدا کردم اما این حضور به این معنا نیست که از زیر سایه ایشان بیرون آمدهام. قصد دارم آرمان ها و اندیشه هایی که برای کشور داشتند را هر قدر بتوانم و در توانم باشد پیاده کنم. روزی هم که ثبت نام کردم گفتم ایشان همیشه به اعلای کشور و جمهوری اسلامی ، عزت، رفاه و آسایش مردم فکر می کردند. من خواسته ایشان را در قالب این جمله مطرح می کنم که برای پیگیری خواسته های هاشمی حضور پیدا کرده ام.

فکر می کنید صلاحیت تان تایید بشود؟

دلیلی برای ردصلاحیت خود نمی بینم. بالاخره برای ردصلاحیت همچنان که شورای نگهبان هم اعلام کرده است باید دلایل خاص وجود داشته باشد. وابستگی به این خانواده دلیل نیست. اگر فسادی باشد یا فرض کنید دستگاه های چهارگانه گزارش منفی داشته باشند امکان دارد. من زندگی شفافی داشته ام.

به هر حال آقای هاشمی هم در سال 92 ردصلاحیت شدند.

بالاخره آقای هاشمی را هم با یک توجیه که گفتند مسن هستند و توان اجرایی ندارند رد کردند. براساس آن چه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده دلیلی برای ردصلاحیت من وجود ندارد.

فکر می کنید سبد رای آیت ا... هاشمی تمام و کمال به صندوق رای شما تعلق می گیرد؟

من همین الان از اظهارات مردم که درخیابان و کوچه می بینم یا تماس های تلفنی متوجه می شوم که مردم به آقای هاشمی و تفکر ایشان علاقه مندند و در انتخاب و رای شان این موضوع نقش مهمی دارد پس ترجیح شان این است که من در صحنه باشم. البته ما سه نفر با هم رقابت درون جناحی نداریم این را عقل جمعی و سیاسی می گوید. بالاخره تجربه 84 را پشت سر داریم. اصلاح طلبان در مقابل هاشمی ثبت نام کردند و هر 4 نفر ماندند و اتفاقی آنچنانی رقم خورد.

فکر نمی کنید ثبت نام شما هم می تواند تجربه 84 را زنده کند؟

بستگی به عملکرد اشخاص حاضر در صحنه دارد. اشخاص حاضر در صحنه هیچ کدام برای شکست نیامده اند. یک زمان است که فردی فکر می کنیم و یک وقت اراده جمعی است. ما هیچ کدام دنبال شکست نیستیم. کسانی هم که از ما حمایت می کنند و کسانی که در تصمیمات جمعی اثرگذار هستند هم دنبال شکست نیستند. این که از الان از کاندیداها اقرارنامه گرفته شود که چه می کنید دور از شان کسانی است که در صحنه هستند.

منبع: هفته نامه صدا، شماره 111