دفاع «همشهری ماه» از عملکرد قالیباف
متن کامل مطالب برگزیده این شماره:

وعده و فساد / دولت وعده جدید می دهد و فساد را توجیه می کند

در انتخابات، بتن را بجا بریزیم / الگوهای مدیریتی و کارکرد بتن

هدفمندی انتخاباتی یارانه ها / دولت از ترس از دست دادن آرا، یارانه ها را هدفمند نکرد

در پرونده ویژه این شماره، همشهری ماه تاکید کرده است که باید به جای بتن ریختن در قلب راکتور هسته ای، بتن را صرف پروژه های عمرانی کرد. حبیب ترکاشوند، قدیری ابیانه و شیخی، هر سه از فعالان سیاسی اصولگرا در این رابطه عملکرد دولت یازدهم را نقد کرده اند. در این پرونده عملکرد شهرداری تهران در توسعه شهری برجسته شده و در گزارشی تاکید شده است که بهتر است نگاه موجود در توسعه شهر تهران به سطح کشور تسری پیدا کند.

در این شماره 132 صفحه ای که 5000 تومان قیمت دارد، پرونده ای به نامگذاری سال اختصاص یافته و دکتر ابراهیم رزاقی در این رابطه گفته که اقتصاد کشورمان هنوز مقاوم نشده است. حجت الاسلام رهدار نیز در این رابطه گفته است که اقتصاد فعلی کشور اسلامی نیست و دکتر وحید شقاقی شهری هم تاکید کرده که سوءمدیریت باعث شده تا شعار سال تمدید شود.

پرونده دیگر این شماره همشهری ماه نیز به موضوع وعده های برجامی دولت اختصاص پیدا کرده است. برخی صاحبنظران در گفتگو با همشهری ماه گفته اند که با ادامه سیاست های برجامی دولت به ویژه در حوزه اقتصاد، کشور به سمت ورشکستگی خواهد رفت.

بخش دیگری از مطالب انتخاباتی این شماره هم به موضوع انتخابات شوراها پرداخته است. همشهری ماه در این پرونده تاکید کرده است که «بهشت جای شورشی ها نیست». در این پرونده موضوع حضور اصلاح طلبان رادیکان در پارلمان شهری به بحث گذاشته شده است. موضوع تجمیع انتخابات و نظارت بر صلاحیت کاندیداهای شورا، از دیگر محورهای این پرونده است.

در حوزه اقتصادی نیز همشهری ماه به تعهداتی که از دولت یازدهم برای دولت دوازدهم به جا گذاشته نگاهی انداخته است. از لشکر بیکاران گرفته تا مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و موضوع FATF. در گزارشی که در این شماره به چاپ رسیده، دولت روحانی بدهکارترین دولت تاریخ ایران نامیده شده است.

اجرای اصل 28 قانون اساسی و توجه به زنان سرپرست خانوار هم موضوع دیگری در این شماره است. در این پرونده تاکید شده که دولت خود را از اجرای اصل 28 کنار کشیده اما در یک دهه گذشته شهرداری تهران این اصل را اجرا می کند. توانمندسازی محرومان، فقرزدایی و توجه مدیریت شهری تهران به فرهنگ شهری ازجمله محورهایی است که در این پرونده بر آن تاکید شده است.

پایان بخش مطالب این شماره نیز نقدی بر تکنوکراسی موجود در کشور و نیاز به مدیریت جهادی برای رفع مشکلات کشور است.