گفت و گوی صدا با حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه: تحریم های اولیه آمریکا دردسرساز شده است

صدیقه محمودی / حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه در گفت و گو با مجله صدا درخصوص تشکیل گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها در چارچوب برجام می گوید: با توجه به مشکلاتی که درخصوص نقل و انتقالات بانکی و ارزی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ اروپایی وجود دارد کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تشکیل شد و براین اساس برای پیگیری موثرتر حل مشکلات طرف ها تفاهم کردند که یک گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها تشکیل دهند که بتواند با تمرکز بیشتر بر مباحث اجرایی مشکلات فراروی ایران را حل و فصل کند. وی معتقد است نکته مهم در تشکیل این گروه کاری این است که اگر در مراحلی ایران احساس کند که گفت و گوهایش با طرف آمریکایی و اروپایی به نتیجه ملموس نمی رسد می تواند درخواست کند تا ففرآیند براساس تعاریف این گروه وارد مباحث به شکل مباحث سازمان دهی شده با زمان بندی خاص شود. بعیدی نژاد با اشاره به این که برخی مسائل پیش روی ما وجود دارد که در بحث اجرا و صحنه عمل با آن ها مواجه شدیم و می گوید: این موضوع از آن جا ناشی شد که برخی بانک های اروپایی به دلیل پرداخت جریمه های سنگین در سال های گذشته برای برقراری دوباره مراودات تجاری خود با ایران احتیاط می کنند بنابراین در شرایط کنونی از آمریکا تضمین می خواهند که اگر وارد تعامل با ایران شدند از هر گونه محرومیتی در امان بمانند. چرا ای تضمین را می خواهند چون که تحریم های اولیه آمریکا همچنان وجود دارد و براساس این تحریم ها هیچ شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی نمی تواند با ایران مراودات مالی داشته باشد.


هر چند برجام توافقی سیاسی بود اما یکی از موضوعات مهم برای کشور نتایج اقتصادی ناشی از آن بود. بر همین اساس در روند مذاکرات بحث لغو تحریم های ثانویه بسیار مدنظر دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده بود زیرا بحث م باحث مالی بانکی و تجاری در این بخش دیده شد. چرا با وجود اجرایی شدن برجام لغو تحریم ها و حساسیت بسیار تیم مذاکره کننده هسته ای درخصوص از بین رفتن تحریم های ثانویه اما در حال حاضر همچنان در بحث مسائل بانکی و مالی دچار مشکل هستیم؟


تقسیم تحریم های اولیه و ثانویه به اعتیار موضوع نیست براین اساس تحریم های بانکی هم جزو تحریم های ثانویه و هعم جزو تحریم های اولیه هستند. برای روشن شدن این موضوع باید بحث تحریم ها موشکافی بیشتری شود.تحریم های آمریکا علیه ایران در دو سطح اجرا می شود. یک دسته از تحریم ها وجود دارند که تحریم های ملی آمریکا هستند که از زمان اشغال لانه جاسوسی آمریکا علیه ایران وضع شده اند و تیم مذاکره کننده هسته ای در روند مذاکرات اصلا وارد این دست از تحریم ها نشد و تنها به تحریم های ثانویه پرداخت زیرا قرار نبود که از زمان اشغال لانه جاسوسی آمریکا علیه ایران وضع شده اند و تیم مذاکره کننده هسته ای در روند مذاکرات اصلا وارد این دست از تحریم ها نشد و تنها به تحریم های ثانویه پرداخت. زیرا قرار نبود که ما در روند مذاکرات به بحث های دو جانبه با آمریکایی بپردازیم. آمریکایی ها در تحریم های اولیه اتباع خود را از همکاری های اقتصادی با ایران محروم کردند که به اعتقاد ما این یک موضوع داخلی است و ضرر و زیان های آن نیز تنها متوجه تجار و بازرگانان این کشور می شود. از ابتدا خطی که کشیدیم و سیاست نظام هم این بود وارد مذاکره درخصوص تحریم های ملی آمریکا یا همان تحریم های اولیه نشدیم. چون یک بحث سیاسی میان دو کشور است و برای حل این تحریم های یک جانبه باید با آمریکایی ها وارد مذاکره خاص دو جانبه می شدیم که اصلا قصد ما این نبود هدف ایران حل مسئله هسته ای و تمرکز ما بر موضوع لغو تحریم های ناشی از بحث هسته ای شامل تحریم های آمریکا و اروپا و شورای امنیت بود که علیه ایران وضع شده بودند. این ها تحریم های مرتبط با مباحث هسته ای بودند که از زمان طرح پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل به مرحله اجرا درآمده بودند. تحریم ها حوزه های بانکی و مالی و در کل مباحث تجاری و اقتصادی ایران را در در بر می گرفتند. بنابراین تحریم هایی که تیم مذاکره کننده هسته ای در رابطه با آن مذاکره کرد تحریم های شورای امنیت تحریم های اروپا و تحریم های ثانویه آمریکا بودند که بعد از طرح موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت و پس از آن علیه ایران وضع شده بودند که با اجرای برجام تماما لغو شدند. تحریم های ثانویه آمریکا اعلام می کردند که اگر کشوری با ایران مراودات تحت تحریم اقتصادی تجاری و بانکی داشته باشند آمریکا آن کشورهای ثالث را مورد تحریم قرار می دهد که این تحریم ها هم در روند مذاکرات توافق شد که موقع اجرای برجام تماما لغو شوند. بنابراین تمام تحریم های اقتصادی تجار یو بانکی علیه ایران لغو شده اند.


مشکلات به وجود آمده در بخش بانکی و مالی موجب شده برخی این موضوع را عدم لغو تحریم ها تحلیل کنند و  آمریکا را عامل اصلی این موضوع بدانند. مشکل به وجود آمده د ربحث اجرا چیست که باعث به وجود آمدن چنین تحلیلی هایی شده است؟


همه تحریم های ثانویه لغو شده اند. اگر مشکلی وجود داشت آمریکا اعلام می کرد که با توجه به مشکلاتی که پیش آمده است مثلا نمی تواند برخی تحریم های ثانویه را براساس قول و قرار قبلی لغو کند که ما در شرایط جدیدی قرار می گرفتیم. ولی چنین نیست و آمریکا مکرر اعلام کرده که کاملا به لغو تحریم ها متعهد است و فراتر آن که تحریم ها را لغو کرده است. خب آثار این لغو تحریم ها را ما در عرصه های زیادی می بینیم. مثلا نفس صادرات نفت و دریافت درآمدهای نفتی خود نشان دهنده لغو تحریم های نفتی لغو تحریم های متعددی است. وقتی شرکت های بیمه، حمل و نقل کشتی های تجاری و نفتی نیز با ایران وارد فعالیت دوباره شده اند یعنی تحریمی وجود ندارد. اما برخی مسائل و مشکلات پیش روی ما وجود دارد که در بحث اجرا و صحنه عمل با آن ها مواجه شده ایم. این موضوع از آن جا ناشی شد که برخی بانک های اروپایی به دلیل مسائلی که در سال های گذشته داشتند برای برقراری دوباره مراودات تجاری خود با ایران احتیاط می کنند. مسئله این است که برخی از این بانک ها به دلیل پرداخت جریمه های سنگین در سال های گذشته در شرایط کنونی از آمریکا تضمین می خواهند که اگر وارد تعامل با ایران شدند از هر گونه محرومیتی در امان بمانند. چرا این تضمین را می خواهند؟ چون که تحریم های اولیه آمریکا همچنان وجود دارند و براساس این تحریم ها هیچ شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی نمی تواند با ایران مراودات مالی داشته باشد. از آن جا که بسیاری از اعضای هیئت مدیره های این موسسات بانکی اشخاص آمریکایی هستند بنابراین وقتی بانک تصمیم می گیرد که روابط خود با ایران را از سر بگیرد نیازمند تضمین از سوی دولت آمریکاست تا به دلیل حضور اشخاص آمریکایی در هیئت مدیره بهانه نقض تحریم های اولیه آمریکا به وجود نیاید و آن ها دچار مشکل نشوند. در حال حاضر بانک ها به موارد بسیار ریزی توجه دارند نه این که تحریم ها لغو نشده نخیر بحثی که بانک ها دارند درخصوص جزئیات اجراست و این که مراودات بانکی با تحریم های ملی آمریکا در تضاد نباشد.


بنابراین بانک های اروپایی همچنان در فضای قبل از تحریم ها قرار دارند و این موضوع بیشتر از ترس آن ها ناشی می شود تا از نقض برجام و مواردی از این دست که برخی بر آن تاکید دارند.


اولا فقط بحث بانک های جریمه شده است. قطعا مسائل روانی بسیار با اهمیت است. در هر صورت به دنبال یک دهه تبلیغات منفی قوانین و تحریم های گسترده علیه ایران وضع شد. براین اساس بانک های مجازات شده تلاش دارند این اطمینان برایشان حاصل شود که در جریان کار با ایران تحریم های ملی آمریکا را نقض نکنند. عملا در گذشته بسیاری از این بانک ها به خصوص با جریمه هایی که شدند کار با ایران را از دستو رکار خود خارج کرده بودند زیرا آن ها  حاضر نبودند به ازای داشتن روابط با ایران جریمه های سنگین بیشتری بپردازند.


یک تاثیر روانی دیگر موضوع آینده است که برخی بانک ها را محتاط می کند. علاوه بر فشارهایی که از طرف های بیرونی شاهد هستیم یک مقدار فشار روانی حاصل از رسانه ها و شخصیت های سیاسی ایرانی نیز در این احتیاط ها موثر است. وقتی برخی از شخصیت های سیاسی ما تاکید می کنند که برجام هیچ دستاوردی نداشته است و باید توسط دولت لغو شود این یک علامت منفی بی اعتمادکننده است که به طرف مقابل داده می شود. در این میان شرکت ها و بانک هایی که قصد فعالیت کاری دوباره با ایران را دارند دچار تردید می شوند. وقتی تصور این باشد که عمر برجام محدود است بنابراین آن ها برای ارتباط دوباره با ایران احتیاط بیشتری به خرج می دهند تا فضای باثبات تری شکل بگیرد.


ولی به هر صورت در کنار موضوعات روانی موضوع مسائل فنی و تکنیکی برای بانکهای جریمه شده مهم است. وقتی بانک برای همکاری دوباره تصمیم می گیرد نیازمند اطمینان درخصوص حد و مرز قوانین ملی آمریکا است و این که این قوانین تا کجا پیش می روند. چون ممکن است تصمیمی گرفته شود و این موضوع منج ربه نقض تحریم های ملی آمریکا شود. در این جا بانک هایی که سابقه جریمه های سنگین را دارند از آمریکایی ها تضمین می خواهند. بنابراین آن ها نیازمند شفافیت بیشتر حقوقی هستند. در برابر آمریکایی ها هم در تبیین و روشن ساختن این موارد و اینکه  بخواهند به ذکر موارد نقض بپردازند یک سری مشکلات حقوقی و فنی دارند که شرح آن ها توضیح زیادی می خواهد و شاید جایش این جا نباشد.


وقتی آمریکایی ها به صورت جزئی موارد را مشخص نمی کنند به دلیل این است که علاقه ای به ایجاد شفافیت ندارند با این که فضای سیاست داخلی در آمریکا به گونه ای است که این اجازه را نمی دهد؟


نه تنها فضای سیاسی داخلی آمریکا و بدعهدی آمریکا در این جا مسئله است بلکه مسائل حقوقی پیچیده ای هم وجود دارند که مشکلاتی را ایجاد می کنند. همان طور که عرض کردم یکی از مهم ترین سمائلی که در مباحث کارشناسی با آن مواجه شدیم و درخصوص جزئیا آن با آمریکایی مذاکره صورت گرفته این است که اگر طرف آمریکایی بخواهد جزئیات را به صورت شفاف اعلام کند این جا یکسری پیچیدگی های حقوقی و فنی برای آن ها وجود دارند جدا از مسائل سیاسی و این که ایران همیشه با بی اعتمادی به آمریکا نگاه می کند و این که آن ها اراده کافی برای لغو تحریم ها را ندارند و بنابراین آن ها با تمسک به یک سری مسائل فنی و حقوقی ممکن است قصد اخلال در روند برجام را داشته باشند اما در عمل هم شاهد هستیم که یک سلسله موضوعات فنی و حقوقی وجود دارند که آمریکایی ها باید آن را روشن کنند. این موضوع برای آمریکایی ها بسیار پیچیده است. حقوقی کردن مسائل در آمریکا به خاط نشام اداری و سیاسی این کشور مشکلاتی دارد به نحوی که اگر یک دست خط به دست کسی برسد طرف مقابل می تواند براساس آن به اقامه دعوا بپردازد. بنابراین مسائل حقوقی در آمریکا بسیار پیچیده است و بر این اساس است که آن ها بسیار مراقب هستند. ولی این مشکل خود آن هاست و باید مشکلات را هرچه زودتر حل کنند.


در دیدار هفته گذشته دکتر ظریف با وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شد که آمریکا مخالف کار کردن بانک های خارجی با ایران مطابق شروط توافق هسته ای نیست و این که آمریکا سد راه معاملاتی که پس از اجرایی شدن برجام مجاز دانسته شده است نمی شود. این اظهارنظرهای آقای کری آیا ضمانت اجرا برای بانک های اروپایی محسوب می شود؟


اگر به لحن و محتوای صحبت های جان کری دقت شود به خوبی مشخص است که کلمات با دقت انتخاب شده اند. این موضوع پیرو مذاکراتی است که دکتر ظریف با ایشان داشتند. آقای کری از این طریق به بانک های اروپایی اطمینان داد که می توانند بدون تنش و نگرانی فعالیت دوباره خود با ایران را آغاز کنند و هر جا هم با مشکلاتی برخورد کردند می توانند مراجعه و از آمریکا سوال کنند. بنابراین صحبت های آقای کری تاکید بر این موضوع بود که بانک های اروپایی به هیچ وجه در ماوردات خود با ایران مردد نباشند. بیانیه آقای کری بسیار مهم است. ما منتظر هستیم تا مشاهده کنیم که این اظهارنظرها در عمل چه دستاوردهایی در صحنه اجرا ایجاد می کند. اگر این بیانیه را با بیانهی های سابق طرف آمریکایی مقایسه کنید تفاوت بسیار زیاد در لحن و محتوا را متوجه خواهید شد. امیدواریم همانطور که در این بیانیه آمده است آمریکایی ها تلاش کنند موانع از سر راه برداشته شود و مفاد برجام به طور کالم اجرا شود.


یک پرسش وجود دارد این که بیانیه شفاهی ضمانت اجرایی دارد و برای بانک ها قابل قبول است؟


بحث مهم در این جا ضرورت الزام آور بودن بیانیه نیست چون در متن کتبی برجام، همه مفاد تعریفشده که لازم به ذکر آن بوده است وجود دارند. اما به دلیل این که در صحنه عمل برخی مشکلات به وجود آمده این بیانیه آقای کری کارکردش تسهیل رفع مشکلات اجرایی است که بتواند امور اجرایی را روان کند و این نگرانی را از سر راه بانک های اروپایی بردارد.


به دنبال بروز برخی مشکلات از جمله درخصوص مسائل بانکی و مالی، کمیته تضمین اجرای لغو تحریم ها تشکیل شده است. این کمیته قرار است چه کاری انجام دهد؟


همه این موضوعاتی که در  حال حاضر ذکر شد از جمله مسائل و مشکلاتی است که در جریان اجرای برجام به وجود آمده است. این ها و موارد دیگر همه می توانند در این کمیته مورد بحث قرار گیرند. این گروه کاری ظرفیت این را دارد که به تمام مسائل درخصوص لغو تحریم ها بپردازد. نکته مهم این که اگر در مراحلی ایران احساس کند که گفت وگوهای ما با طرف آمرکیایی و اروپایی به نتیجه ملموس نمی رسد می توانیم درخواست کنیم تا این گروه وارد مباحث به شکل مباحث سازمان دهی شده با زمان بندی خاص شود.


در حال حاضر بحث های متعددی در سطوح مختلف وجود دارد تا مشکلات حل شوند. اما اگر احساس کنیم مشکلات کماکان وجود دارند و یا زمان طوانی سپری شده است یا این که طرف مقابل چنان که باید به مسائل توجه ندارد می توانیم از فرآیند زمان دار بودن مذاکرات و با مهلت تعیین شده استفاده کنیم. در این گروه پیش بینی شده اگر با یکی از طرف ها در خصوص اجرای برجام مشکلاتی داریم می توانیم درخواست کنیم مذاکرات ظرف دو مقطع زمانی 30 روز به نتیجه برسد. اگر بعد از این مدت زمان تفاهم حاصل نشد و نیاز به مذاکره وجود داشت می توان بار دیگر روند گفت و گو را ادامه داد. در صورتی که تفاهم حاصل شد موضوع نهایی می شود اما اگر موضوع حل نشد می توانیم پایان مقطع مذاکرات را اعلام کنیم و گزارش خود را به سطح بالاتر سیاسی که کمیسیون مشترک است ارائه دهیم. این کمیسیون رویه های خاص خود را دارد از جمله این که زمان بندی معینی برای تصمیم گیری در آن مشخص شده است اگر تصمیم نهایی در کمیسیون گرفته شد که هیچ اما اگر نتیجه ای حاصل نشد فرآیندهای دیگری پیش بینی شده است. از جمله این که مسئله به سطوح بالاتر سیاسی می رود و با زمان بندی هایی که در نظر گرفته شده است کشورها را ترغیب می کنند که هر چه زودتر به نتیجه برسند.


در برجام بحث برگشت پذیری تحریم ها مدنظر قرار گرفته است. آیا این موضوع در چارچوب این کارگروه قرار است مورد بررسی قرار بگیرد؟


آن در شرایطی است که اگر همه تلاش های صورت گرفته با توجه به رویه هایی که در نظر گرفته شده به نتیجه نرسد و یکی از طرف ها به این اطمینان برسد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست یا نقض فاحش انجام شده است و مشکل قابل حل نیست این در مراحل نهایی است که بعد از مراحل سیاسی مختلف در نظر گرفته شده است.


مگر نه این که بحث برگشت پذیری تحریم ها به منظور ضمانت اجرای برجام در نظر گرفته شد؟


تیم های مذاکره کننده ساعت های متمادی در رابطه با برگشت پذیری تحریم ها بحث کردند و این موضوع یکی از گزینه های پیش بینی شده برای آثا نقض توافق بود که از جمله نقاط قوت برجام است. اگر ایران بی تفاوت به این موضوع با اجرای توافق موافقت می کرد قطعا در آینده با مشکلات زیادی از حیث امکان سوءاستفاده از ابهامات نحو بازگشت تحریم ها مواجه می شدیم اما با در نظر گرفتن وضعیت اجرای برجام پس از نقض توافق اجازه نداده ایم که هیچ یک از طرف های مذاکره کننده بدون پرداخت بهای نقض برجام به راحتی از آن خارج شوند.


در بحث برگشت پذیری تحریم ها به روشنی آمده است که اگر اعضای گروه 1+5 اقدام به نقض برجام کنند ایران دیگر به این تعهدات خود پایبند خواهد بود و می تواند نسبت به همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تجدیدنظر کند اما اگر این تعهدات از جانب ایران نقض شود باید آن را در جلسات متعدد کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار داد و در صورت تایید از دیدگاه های کارشناسانی خارج از محدوده این کمیسیون نیز استفاده کرد و در نهایت هم این نقض را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد و در صورتی که برای کشور شکایت کننده نقض فاحش توافق از سوی ایران محروز شد آن وقت است که امکان بازگشت بخش یا تمامی تحریم های ایران محتمل خواهد بود. این که در توافق قید شده که بخشی یا تمام تحریم های ایران می تواند برگردد ناظر بر بحث مهمی است چرا که امکان بازگشت تمامی تحریم های ایران به صورت اتوماتیک و خودکار وجود ندارد. باید متناسب با نقض صورت رگفته رای به بازگشت مثلا بخش مورد نظر از تحریم ها داد. بنابراین برگشت پذیری تحریم ها یک اقدام دو جانبه است که طرفین مذاکره کننده پرونده هسته ای ایران باید بهای سنگینی را برای نقض آن بپردازند و این خود به معنای تضمین عدم نقض برجام است.


بنابراین کاگروه به مشکلاتی که در مراحل اجرا ایجاد می شود می پردازد درست است؟


بله کارگروه به همه مشکلاتی که در هر حوزه لغو تحریم وجود دارد می پردازد و همه موارد بحث لغو تحریم ها را پیگیری می کند.


هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز در روند مذاکرات اخیر حضور داشته و به مواردی درخصوص حل مشکلات اشاره کردند. آیا اروپایی ها هم در حال تلاش برای حل مسائل هستند؟


اروپا هیچ مشکلی برای مراودات تجاری و اقتصادی با ایران ندارد. مشکل آن ها محدودیتی است که آمریکا علیه اروپا ایجاد کرده است. بنابراین کشورهای اروپایی با ایران هم نظر هستند که در شرایط کنونی شرکت ها و بانک های اروپایی باید بدون نگرانی وارد تعامل با طرف ایرانی شوند. منتها لحن اروپا برای پیگیری مسائل با ایران فرق دارد. ایران صریح تر مسائل را مطرح می کند و آن ها از طریق ملایم تر و فنی تر و در مشورت های خصوصی تر مسائل را دنبال می کنند. اما از نظر محتوا با یکدیگر هم موضع هستیم چون نگرانی ما بیشتر به کار موسسات اروپایی با ایرانی مربوط می شود و آن ها نیز این نگرانی را دارند که موسسات تجاری شان بتوانند با ایران کار کنند.


منبع: هفته نامه صدا، شماره 78