عارف روی کاغذ پیروز بود / محمدرضا تابش (نماینده اردکان و عضو ارشد فراکسیون امید) در گفت و گو با صدا: لاریجانی گفت اگر در ریاست شما کناره گیری کنید ما در سایر موارد تعامل می کنیم

ویدا ربانی: محمدرضا تابش نماینده مجلس دهم و از اعضای فراکسیون امید معتقد است ترکیب هیئت رئیسه مجلس نشان از قدرت فراکسیون امید دارد. هر چند که ریاست محمدرضا عارف مطلوب فراکسیون امید بوده که محقق نشده است اما علی لاریجانی نیز مورد قبول بسیاری از اصلاح طلبان و اعضای فراکسیون امید قرار دارد. هدف اصلی اصلاح طلبان که مجلسی معتدل و میانه رو بود محقق شده است و اکنون باید تلاش شود با حفظ تعامل نیروهای معتدل از بروز و ظهور تندروی در مجلس دهم جلوگیری شود.


پس از دور دوم انتخابات مجلس، تصور می شد تعداد افرادی که با حمایت لیست امید وارد مجلس شده اند در مجلس اکثریت را دارند چگونه این مسئله منجر به ریاست عارف در مجلس دهم نشد؟


در واقع ما در گفت و گو نیز به این نتیجه رسیدیم که آقای عارف روی کاغذ پیروز انتخابات ریاست مجلس است؛ اما این انتظار وجود داشت که در عالم واقع تغییر و تحولاتی رخ دهد. بنای ما از ابتدا بر تعامل بود. اگر یک فراکسیون ناب اصلاحط لبی داشتیم می توانستیم بهتر تصمیم بگیریم اما ائتلاف امید مرکب از اصلاحط لبان و حامیان دولت بود و در ادامه نیز مسیری که منجر به پیروزی در انتخابات بود پی گرفته شد. بنابراین از جانب ما از ابتدا ست دوستی دراز شد. حتی بسیرای از چهره های شاخص اصلاح طلب هم در مووضع رئیس مجلس اظهارنظر نکردند و معتقد بودند که اگر بتوانیم یک فراکسیون 220 نفره داشته باشیم و در آن جا تصمیم بگیریم بسیار بهتر است. اما وقتی دیدیم منجسم عمل نمی شود و زمان از دست ما می رود و زمزمه هایی شنیده شد که فراکسیون مستقل ها اعتدال یا حامیان دولت شکل می گیرد ما دیگر تصمیم گرفتیم از موضوع رئیس عدول کرده ور قابت سر ریاست مجلس را به صحن موکول کنیم و در دیگر موارد تفاهم و تعامل داشته باشیم. متعاقب آن دکتر عارف در تماسی تلفنی با دکتر لاریجانی سه نفر را معرفی کردند جلساتی تشکیل شد و فرمولی ارائه شد که بسیار خوب بود همین فرمولی که در حال حاضر و در عمل هم اتفاق افتاده است. اما در صورتی که منجسم عمل می کردیم شاید با رفاقت بیشتر و تنش کمتر همین اتفاق رخ می داد. پس از آن که توافق نشد که در موضوع رئیس به صورت تعاملی عمل کنیم طیف آقای لاریجانی گفتند اگر در موضوع ریاست شما کناره گیری کنید ما در سایر موارد تعامل می کنیم اما نظر ما این بود که باید رقابت باشد. وقتی که فرصت گذشت گفتیم این تعامل را در سطوح پایین تر داشته باشیم. ان شاءا... در مجلس نیز دولت بتواند مشکلات را حل و فصل کند.


حمایت لیست امید از چهره های میانه روی اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی در این مسئله چه تاثیری داشت؟


نه دلایل مختلف نمی خواهیم کالبد شکافی کنم ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم دادند تا رئیس مجلس آقای عارف نباشد. این مسئله چند دلیل عمده داشت. یک دلیل عمده این بود که از بیرون عواملی در رای نماینده ها تاثیر گذاشت و از سوی دیگر برخی از نماینده ها خودشان به این تحلیل رسیده بودند که در موقعیت فعلی شاید دکتر لاریجانی در تعامل با دولت بتواند در جایگاه ریاست مجلس نقش بهتری بازی کند. حتی برخی از دوستان خود ما در موضوع ریاست از تصمیم تشکیلاتی تبعیت نکردند. البته این مسئله اشکالی ندارد بلکه باید به نقد خود بپردازیم با یکدیگر گفت و گو کرده و دلایل خود را ارائه کنیم و ان شاءا.. به تفاهمی برسیم که در مراحل بعد منسجم تر عمل کنیم.


به نظر شما عدم توفیق محمدرضا عارف در مورد ریاست مجلس می تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی شود؟


به نظر من با انتخابات هیئت رئیسه، آن مسئله ترمیم شده است. وقتی دو نایب رئیس دو دبیر و دو کارپرداز از فراکسیون امید و رئیس مجلس نیز از اعضای لیست امید بوده است و بسیاری از اعضای فراکسیون امید ایشان را قبول دارند نمی توان از شکست یا یاس صحبت کرد بلکه به نظر من این ها انسجام کار تشکیلاتی و توفیق در دستیابی به اهداف را نشان می دهند. اگر در جبهه هم عملیاتی را انجام بدهید همواره پیشروی نخواهد بود بلکه گاهی مجبور به عقب نشینی و تجدید قوا می شوید. در مجلس نیز همین اتفاق رخ داد. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس کسی بازنده نبود بلکه بازی برد- برد بود و ما نیز خواهان همین مسئله بودیم مانند برجام که برد-برد بود. مردم نیز از این مسئله راضی خواهندب ود و همین مسئله می تواند موجب تعامل بیشتر و فعال تر کردن مجلس دهم شود.


پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس، ارزیابی شما از وضعیت فراکسیون امید در مجلس دهم چیست؟


ما وضعیت مطلوبی داریم و دو فراکسیون متوازن در مجلس شکل گرفته است. اقلیت کوچکی هم وجود دارند که بسته به گذر زمان با توجه به این که چه فراکسیونی تعامل بیشتری با دولت خواهد داشت به آن سمت گرایش پیدا می کنند. در حال حاضر وضعیت ما متعادل و متوازن است.


هدف اولیه و اصلی اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات مجلس دهم حذف تندروها بود این هدف را تا چه میزان محقق شده می دانید؟


این هدف تا حد زیادی محقق شده است در مرحله بعد عقلانیت حاکم بر مجلس از سوی هر دو طیزف که معتدل هستند و موضع گیری های خوب آن ها موجب می شود آن تعداد اندک تندرویی که وجود دارند نیز منزوی شوند. ما اگر خودمان سر م سائل مختلف با یکدیگر جدال داشته و گذشت نداشته باشیم و با عقلانیت تدبیر و هماهنگی کارها را به پیش نبریم، فضا برای بروز و ظهور تندروهای جدید یا برخی از افرادی تندرویی که به مجلس راه پیدا کرده اند باز می شود. این بسته به عقلانیت و تدبیر ما دارد که از بروز تندروی و خشونت در مجلس جلوگیری کنیم.راهبرد ما از ابتدا پیروزی در انتخابات بود که محقق شد؛ پس از آن نیز شکل گیری مجلسی بود که در آن تندروها جایگاهی نداشته یا کمتر جایگاه داشته باشند که این مسئله نیز محقق شده است در مرحله بعد هم ترکیب متوازن و متعادل در هیئت رئیسه بود که محقق شد. ان شاءا... همین ترکیب در کمیسیون ها نیز ایجاد شود که افراد شایسته ای متناسب با تخصص تجربه و البته با رعایت انصاف در مجلس فعالیت داشته باشند؛ چون ما اعتقاد داریم هیچ کس نباید حذف شود. افراد اصول گرایی که مشی اعتدال یو منطقی دارند حتما باید مسئولیت بگیرند و ان شاءا... شاکله کمیسیون های ما نیز این گونه شکل گبیرد. در مرحله بعد راهبردها و شعارهایی مطرح است که ما اعلام کرده ایم و مدون شده اند که باید در عرصه عمل نیز پیاده شوند. در مورد مسائل معیشتی ما باید با کمک دولت با سرعت برنامه های خوبی را تنظیم کنیم که ثمربخش بوده و منطق با واقعیت باشند. مهم ترین مسئله این است که پشتوانه مردم را از دست ندهیم و تصمیم گیری بدون توجیه و مشارکت مردم نداشته باشیم. در عین حال وقتی مشارکت مردم جلب می شود که ما آن ها را محرم بدانیم و اطلاعات درست را در اختیار آن ها قرار دهیم و مردم هم اعتماد داشته باشند که نمایندگان آن ها طالب تحقق خواسته ها و مطالبات آن ها هستند.


ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم چه پیامدهایی برای جریان اصلاح طلبی و همچنین دولت خواهد داشت؟


به نظر من در هر صورت آقای لاریجانی از طیف معتدل اصولگرایان است و در مسئله برجام نیز ایشان بسیار خوب عمل کرد و تعامل  هماهنگی خوبی با دولت داشت. اصلاح طلبان و دولت با ریاست آقای لاریجانی در مجلس چیزی را از دست نداده و به حد وسطی از خواسته های خود رسیده اند. هر چند که اگر دکتر عارف انتخاب می شد برای ما مطلوب تر بود اما با انتخاب آقای لاریجانی که چهره معتدلی از اصولگرایان است و در مسائل مختلف هم به کمک دولت آمده وضعیت برای ما مطلوب بوده و هیچ کس در این مسئله نباخته و متضرر نشده است.


منبع: هفته نامه صدا، شماره 84