تنها گزینه مطرح اصلاح طلبان روحانی است / داود سلیمانی (فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم) در گفت و گو با صدا: «گردش به راست» روحانی موجب ریزش آرای او در میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان خواهد شد

با آن که همچون عموم اصلاح طلبان از مجموع عملکرد سه ساله حسن روحانی و دولتمردانش دفاع می کند، اما به برخی طیف های اصلاح طلب هم که در پی تغییرات اخیر در سطح معاونت رئیس جمهور از «گردش به راست» روحانی انتقاد کرده اند، حق می دهد. داود سلیمانی که در قالب نماینده مجلس، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دوران اصلاحات آشنایی کاملی با مجموع فضاهای سیاسی، تشکیلاتی و دانشجویی اصلاح طلبان دارد، با وجود طرح این نقدها، تدکید می کند که اصلاح طلبان گزینه ای ز روحانی برای انتخابات آتی ندارند، گر چه ممکن است افرادی به شکل سازمان نیافته وارد صحنه انتخابات شوند.


ارزیابی شما از تشدید فشارها به رئیس جمهور و نزدیکان وی در هفته های اخیر چیست؟


ببینید، ما هر چه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم، این فشارها تشدید می شود. هدف اصلی آن است که آقای روحانی یک دوره ای شود. بنابراین، فشارهای متنوعی صورت می گیرد، که بعضاً از انتقاد فرارت رفته و به تخریب دولت و عمکرد آن در حوزه های گوناگون سیاست خارجی و مسائل داخلی برمی گردد، همه برای این هدف است؛ چرا که مخالفان به ویژه دلواپسان در این دوره نگران تکرار روحانی اند. روحانی با عملکرد مثبت خود در قصه برجام علیرغم رجزخوانی ها و تهدید ها توانست با مدیریت این پروژه برگ برنده ای را به دست آورد که مردم را بیش از پیش به عادی کردن زندگی و معیشتشان امیدوار کند و مردم نیز با توجه به انتخابشان نشان دادند که از وضعیت گذشته راضی نیستند و خواهان تجدیدنظر در سیاست خارجی و به هنگام کردن وضعیت داخلی کشور در جهت نیل به وضعیت بهتر معیشت، از طریق کنترل تورم و رفاع بیشترند، امری که یکی از مشکل ترین مسائل پیش پای دولت است. اگر تنش هایی نظیر پرداختی های غیرمتعالف دستاویزی برای تسویه حساب با دولت می شود (علیرغم پیگیری دولت و رسیدگی به آن؛ و یا تلاش برای محاق بردن دست اندازی های برخی از اعضای موثر در دولت گذشته و یا به زیر سوال بردن نتایج برجام بدون نگاه به دستاوردهای کلان و ملی آن) همه به آن منظور آن است که دولت از پشتوانه مردمی خود در انتخابات آینده محروم شود.


برخی طیف های اصلاح طلب با توجه به رخدادهای درون پارلمان، به انتقاد از اعتدالگرایان و حتی زیر سوال بردن راهبرد ائتلافی و به چالش کشیدن شخص روحانی پرداخته اند. آیا این مواضع مورد حمایت مجموعه اصلاح طلبان است؟ ارزیابی شما از مواضع این طیف از اصلاح طلبان چیست؟


ببینید، غلیرغم انتقاداتی که به حق می توان به عملکرد و شخص آقای روحانی داشت که می تواند در یک فضای منطقی و به دور از تعصب و جوسازی صورت بگیرد، من فکر می کنم استراتژی دلواپسان یک دوره ای کردن انتخابات آقای روحانی است که این را من در مجموع به نفع مردم ارزیابی نمی کنم. بنابراین، اصلاح طلبان با حفظ مواضع احیاناً انتقادی خود با برخی از عملکردها، معتقدند باید دولت آقای روحانی را برای رسیدن به حداقل ها کمک کرد. اصلاح طلبان می دانند که دولت اعتدل دولتی است که قبل از همه چیز می تواند با استفاده از همه پتانسیل ها با توجه به نگاهی اعتدالی، در جهت منافع ملی حرکت کند و از این رو، از وی حمایت خواهند کرد. من فکر می کنم – با توجه به شواهد و قرائنی که می فهمم – اصلاح طلبان تنها گزینه مطرحشان برای ریاست جمهوری آینده، آقای دکتر روحانی است. در مقابل، مخالفان و منتقدان روحانی قاعدتاً کاندیدایی را که بتواند با این جهت گیری وارد عرصه انتخابات شود، برنخواهند تافت. آن ها مایلند رئیس جمهوری چون آقای جلیلی داشته باشند و مردم نیز در انتخابات گذشته نشان دادند که با ایشان و سیاست های وی به ویژه در سیاست خارجی زاویه دارند. دیگر کاندیداهای جناح اصولگرا و محافظه کار نیز با اندکی تفاوت در میزان دُز، منتقدین برجام و سیاست های جاری دولت روحانی هستند و از سوی دیگر در داخل جریان اعتدال کاندیدایی که توانسته آن جریان را نمایندگی کند، کسی جز روحانی نبوده که کماکان او را اصلح می دانند، اصلاح طلبان نیز علیرغم وجود چهره های اصلاح طلب، مانند انتخابات گذشته، آقای روحانی را برای ریاست دولت مناسب تر دانسته و از وی حمایت خواهند کرد. بنابراین، چنان که گفته شد پیش بینی من آن است که اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری آینده، از کاندیدایی جز آقای روحانی حمایت نخواهند کرد.


برخی تحلیلگران معتقدند خیال روحانی و اعتدالگرایان از حمایت اصلاح طلبان جمع است و وی چرخش به راست را آغاز کرده است. آیا این گزاره را قبول دارید؟


ببینید، من این را قبول دارم که آقای روحانی می داند که اصلاح طلبان و به ویژه اعتدالیون کاندیدایی جز او را مطرح نخواهند کرد و این هم خوب است؛ چون فی الواقع نرمالیزاسیون ایجاب می کند که اصلاح طلبان کاندیدایی به جز آقای روحانی را مطرح نکنند، علاوه بر این که عملکرد وی را تاحدود زیادی در فضای کنونی و با توجه به شرایطی که کشور دارد، مطلوب ارزیابی می کنند. این را هم می پذیرم که آقای روحانی در سیاست داخلی در برخی از مسائل اختیار در خوری ندارد و نسبت به شعارهای مطرح شده در حوزه سیاست داخلی و مسئله گشایش سیاسی و رفع برخی محدودیت ها نتوانسته چنان که انتظار می رفت، عمل کند. هر چند در برخی حوزه ها در مسائل داخلی نظیر مسائل فرهنگی و تا حدودی اقتصادی با توجه به قضاعتی که در اختیار داشته، ارزیابی مثبتی دارم. اما متأسفانه در شناخت عقبه و نیروهایی که می توانستند دولت را در تحقق شعارهایش حمایت کنند و عملاً راه های دشوار را هموار سازند، کمتر نگاه کارشناسی داشته است که می تواند برخی عزل و نصب ها و تغییرات اخیر را نیز حاصل آن دانست. بیشتر کسانی که «گردش به راست» را درباره آقای روحانی مطرح می کنند، منظورشان این مورد اخیر است که تاحدودی من به آن ها حق می دهم و این انتقاد به حقی است که مطرح می شود. بالاخره دولت برای کسب موفقیت در راستای منافع ملت باید مدیران ارشد خود را از میان معتقدان به شعارها و برنامه های خود و کارشناسان شایسته برگزیند. عدم توجه به این امر این گمانه را بیشتر مورد تأکید قرار می دهد که شاید برای کسب پایگاه بیشتر مردمی این عمل اتفاق نیفتد. اما به اعتقاد من، ای برخوردها می تواند از جهت دیگر موجب ریزش رأی آقای روحانی در بین اعتدالیون و اصلاح طلبان شود.


ارزیابی شما از احتمال حضور نامزدهای دیگر اصلاح طلب در صحنه انتخابات آینده چیست؟


این امر به صورت سازمان یافته توسط اصلاح طلبان تقریباً و تاکنون منتفی است. ول این بدان معنا نیست که برخی به صورت شخصی میل به کاندیدا شدن نداشته باشند. اما جریان اصلاحی بعید می دانم کاندیدای دیگری را در مقابل روحانی مطرح نماید. این را من با توجه به مجموع اطلاعات و تحلیلی که دارم، منتفی می دانم. البته اعتباررهبری اصلاحات و طیف تشکیلات و احزاب اصلاح طلب در اعتمادسازی مردم در انتخابات آینده بسیار موثرند و نباید آقای روحانی از آن غافل باشد و اصلاح طلبان نیز خود بدین امر واقفند و چنانکه در دور اول انتخابات ایشان نشان دادند، به موقع نسبت به نقش آفرینی خود اقدام خواهند کرد.


منبع: هتفه نامه صدا، شماره 91